ОБЩИ УСЛОВИЯ и ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗА САЙТА

PROTUR95.com

 

Сайтът PROTUR95.com е собственост и се управлява от екипа на:

Център за професионално обучение: Протур-95″ ООД
Държава: България
Гр./с: Пловдив
Адрес: ж.к. Тракия до бл.82
ЕИК/ЕГН: 825397628
ДДС/VAT Номер: BG 825397628
МОЛ: Емилия Михайлова Боева

  1. Информацията на сайта https://protur95.com има изцяло представителна цел и е възможно да има разминаване между обявените курсове и налични към момента. Екипът на ЦПО “Протур 95” ООД не носи отговорност за неточности по описанието на предлаганите услуги на сайта https://protur95.com
  2. Актуална информация за курсове и обучения, нашите партньори могат да получат като се се свържат с нашия екип по и-мейл (contact@protur95.com) и / или по телефон (0898 519 392) и през нашата контактна форма на сайта https://protur95.com

 

3. Лични данни, които събираме през сайта https://protur95.com и политика за бисквитките (Cookies Policies)

3-1. Видове лични данни, които събираме.

Единствените лични данни, които ЦПО “Протур95” ООД, събира през сайта https://protur95.com са оставените данни в нашата контактна форма:

а) Име (Първо име)

б) И-мейл адрес

3-2. Основанието на което ги събираме:

Единственото основание е доброволното желание на нашите потенциални партньори / посетители, да влезнат във връзка с нашия екип.

3-3. Политика за бисквитките (Cookies Policies)

Сайтът https://protur95.com използва само и единствено функционални бисквитки (Functional Cookies), които се използват единствено за правилната работа на сайта и възможно най-доброто прекарване на посетителите на сайта, докато го разглеждат. Ако някой не желае “споделянето” на функционални бисквитки, във всеки един момент може да престане да използва сайта https://protur95.com както и да изчисти своя кеш на броузера си. ЦПО “Протур95” ООД, не споделя лични данни, придобити през сайта https://protur95.com  с ТРЕТИ ЛИЦА И ТРЕТИ СТРАНИ.

3-4. Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Светлозар Боев
Служител на трудов договор към  ЦПО “Протур 95” ООД.
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , ул. „11-ти Август“ №5
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , ул. „11-ти Август“ №5
Телефон: 0898 519 392
Email: contact@protur95.com

3-5. Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg