8150101 – Фризьорство

8150101 – Фризьорство

Оценка (0)

8150101 – Фризьорство

Професия: Фризьор

Специалност:  Фризьорство

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Здравословни и безопасни условия на труд

 • Организация и планиране на трудовата дейност на работното място

 • Професионална диагностика на косата

 • Избор на подходящ препарат, техника, инструменти

 • Трудово-правни отношения между работник и работодател.

План на обучение:

 • Здравословни и безопасни условия на труд

 • Трудово-правно законодателство

 • Професиоанлна етика и туристическо поведение

 • Чужд език по професията

 • Счетоводство и отчетност

 • Маркетинг и реклама

 • Материалознание

 • Технология на специалността

 

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com