8120302 – Екскурзоводско обслужване

8120302 – Екскурзоводско обслужване

Оценка (0)

8120302 – Екскурзоводско обслужване

Професия: Екскурзовод

Специалност: Екскурзоводско обслужване

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация

Свидетелство за професионална квалификация

Диплома на английски език

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • Осъществяване на контакт с туристите

  • Подбиране и поднасяне на информация за географията на България, историята на българския народ, нрави, обичаи

  •  Извършване резервации за транспортни средства, хотели, ресторанти, музеи

  • Оформяне на   първични счетоводни документи, необходими за финансовото обезпечаване за пътуването на  групата определен маршрут

  • Оказване на първа помощ

План на обучение:

  • ЗБУТ

  • Чужд език по професията

  • Историческо развитие на туризма.  Видове туризъм

  • Екскурзоводство

  • Технология на екскурзоводското обслужване

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com