8110801 – Обслужване на заведения в обществено хранене

8110801 – Обслужване на заведения в обществено хранене

Оценка (0)

8110801 – Обслужване на заведения в обществено хранене

Нов Курс от 07.10.2019г Курсът се провежда в специализиран кабинет по сервиране и барманство в ж.к. Тракия. По време на учебната практика Вие се запознавате с правилата за сервиране и методите за правене на коктейли. Учебници и материали за обучението осигурява ЦПО “ПРОТУР 95”ООД. Производствената практика протича в коктейл-барове и ресторанти. Производствената практика Ви дава самочувствие, че можете да работите в реални условия. След положени изпити курсистите получават Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН, по желание и диплома на английски език. Продължителност: 1 месец Професия: Сервитьор-барман Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене Степен на професионална квалификация: втора Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за: Стандарта за обслужване на клиенти при различни начини на хранене: А ла карт, шведски бюфет, блок маса, all inclusive и различни форми на банкетинг Основни правила за сервиране на ястия и напитки Професионално поведение и акуратно обслужване на клиента Хигиенните изисквания в търговските зали, барове, общи помещения Представяне и рекламиране на продуктите, реализиране на продажба Уреждане на сметка при различните видове плащания План на обучение: ЗБУТ Трудово-правно законодателство Икономика и предприемачество Гостоприемство и туристическо поведение Чужд език Хигиена на хранене и хранително законодателство Материалознание на хранителните продукти Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение Технология на кулинарната продукция Сервиране и барманство Сомелиерство Обекти за практика: Кафе Бар DeNiro - Кв. Кючук Париж; White Bar; No Sence; Fabric Bar Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com