5820304 – Зидария

5820304 – Зидария

Оценка (0)

5820304 – Зидария

Професия: Строител

Специалност:  Зидария

Степен на професионална квалификация: Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

 

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

 
  • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на  околната среда

  • подготвя на работното място

  • подготвя на строителните материали и съоръжения за работа

  • изпълнява зидарски работи

  • Начертава схеми на тухлени превръзки, кръстосване на два зида, схеми на прав ъгъл

  • Използва ръчни инструменти, механизми и приспособления за изпълнение на тухлена зидария

  • Приготвя разтвори и лепила от сухи смеси за тухлена зидария

  • Изпълнява тухлена зидария на: – прав тухлен зид чрез осъществяване на тухлените превръзки при зидане на стени с различна дебелина – прав ъгъл при кръстосване на стени с различни дебелини (Т- образно кръстосване на два зида) – колони от тухли с различни размери и форма – оформя отвори за врати и прозорци

  • Спазва правилата за изграждане на комини в сгради

  • Начертава схеми на тухлени превръзки на комини с един и повече отвори в стена

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Трудово право

Чужд език по професията

Сградостроителство

Техническо чертане

Строителни материали

Строителна механика

Технология на строителството

Технология на специалността

 

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com