5220501-Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

5220501-Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Оценка (0)

5220501-Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Професия: Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Степен на професионална квалификация:Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

 • Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда

  Изпълнява шлосерски операции

  Извършва  такелажни операции с подемно-транспортна техника

 • Извършва монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи,

  детайли и възли

 • Следи за състоянието и правилната работа на хидравлични машини и топлообменни апарати

 • Монтира/демонтира  елементи и възли от котелни съоръжения и инсталации и самостоятелни горивни уредби

 • Участва в профилактика на котелните съоръжения и инсталации

 • Работи с газообразни горива

 • Обслужва уреди за контрол и регулиране параметрите на газа

 • Обслужва газови котли, инсталации,уреди и системи за димоотвеждане и вентилация

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд Трудово право Чужд език по професията Техническа механика Електроника и електротехника Техническа механика Машинни елементи Електротехническо чертане Хидравлични машини и апарати Термодинамика и топлопренасяне Топлинни източници Експлоатация на техническите съоръжения и инсталации Експлоатация на котли на твърдо, течно и газообразно гориво

   

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com