3410201 – Продавач – консултант

3410201 – Продавач – консултант

Оценка (0)

3410201 – Продавач – консултант

Професия: Продавач-консултант

Специалност: Продавач-консултант

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация,

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда,

 • дефиниране и описване качествата и характеристиките на стоките;

 • аранжиране на  стоки на щанд и витрина;

 • теглене, разфасоване, комплектоване и опаковане в подходящи материали различни стоки;

 • приемане на  парични суми, връщане на  рестото, издаване на  касови бележки, съставяне  на  фактури и попълване на  гаранционни карти;

 • подбиране на  средства и методи за насърчаване на продажбите;

 • провеждане на  търговски демонстрации;

 • прилагане на  съвременни продажбени техники;

 • проучване на  потребителското търсене;

 • обясняване на  правилата за продажба чрез електронната търговия;

 • работа с търговско оборудване и инструменти.

План на обучение:

 • ЗБУТ;

 • Икономика на предприятието;

 • Обща теория на счетоводната отчетност;

 • Счетоводство на предприятието;

 • Право;

 • Обща теория на пазарното стопанство;

 • Финанси;

 • Стокознание;

 • Бизнес комуникации и фирмена култура;

 • Борси и борсови операции;

 • Психология на продажбите;

 • Организация на търговията и работа в търговския обект;

 • Електронна търговия;

 • Производствена практика.

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com