Сомелиер

Сомелиер

Оценка (0)

Все по-осезаема става нуждата от атракции и развлечения в заведенията за хранене. Сомелиерът превръща консумацията на вино в ритуал.

Сомелиерът играе водеща роля в изготвянето на карт-менюто за напитки.  Той е служител в ресторанта, в който поднася виното и останалите напитки, като  предлага най-доброто съчетание между ястия и вина, поднася избраните напитки при най-добри условия в най-подходящи чаши. Неговото задължение е да предлага подходящи вина към ястията, избрани от клиента, да ги поднася при оптимални условия за качество, температура и консумация. Печалбата като приход за собственика е много важна и в крайна сметка това е целта на усилията, но клиентът не бива да го разбере. За тази цел сомелиерът трябва да придобие определени умения и подходящо държание, за да стане ефикасен и ценен за клиентите съветник. По този начин той ще увеличи броя на редовните посетители на заведението и ще привлече нови. Когато в ресторанта работи грамотен сомелиер, то поднасянето на вината, коняка или каквато и да е друга напитка може да се превърне в запомняща се церемония и съответно ще вдигне нивото и качеството на обслужването в заведенията за хранене.

Участниците ще имат възможност да включат нови марки вина в своите карт-менюта, които ще дегустират по време на курса.

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
ЧЕТИРИДНЕВЕН КУРС ПО СОМЕЛИЕРСТВО
Първи ден
Сомелиер – характеристика на професията и история.
Основни професионални умения.
    за лозето
    за виното
    за другите напитки
    за пурите
    за храни и напитки
    за ресторанта
Организация на сервиза- посуда, аксесоари за сервиране. Хангъл, шампаниера.
Сервиране на вино. Бяло, червено, специално. Етикети и корк.
Декантиране. Правила.
Терминология и таблица на ASI за сензорен анализ и оценка на вината.
Практика-дегустация на бели, розе и червени вина.
Почивка
Практика-дегустация на бели, розе и червени вина.
Терминология и таблица на ASI за сензорен анализ и оценка на храните.
Таблица на ASI за съчетаване на храна и вино.
Втори ден
Посещение на винарска изба. Запознаване с технологичния процес на производството на вино.
Трети ден
Сервиране на пенливо вино.
Практика-дегустация на пенливи вина.
Практика-дегустация на бели, розе и червени вина внос.
Сервиране на специални вина.Практика-дегустация на специално вино.
Комбиниране на специално вино и храна - сирене със специално вино.
Почивка
Спиртни напитки.
Сервиране на спиртни напитки (дестилати).
Практика-дегустация на спиртни напитки.
Тютюневи изделия-пури, пурети, цигари.
Сервиране на тютюневи изделия.
Комбиниране на тютюневи изделия с напитки
Четвърти ден
Сервиране на отлежало вино.
Практика-дегустация на  бели и червени вина
Пиво.
Практика-дегустация на пиво – светло, червено и тъмно.
Комбиниране на храна и пиво.
Почивка
Избата на сомелиера.
Практика - сравнителна дегустация на бели и червени вина.
Винена карта.
Маркетинг, реклама и организация на продажбите
Начини за предлагане на вино
Винен туризъм.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com