8110603 – Кетеринг

8110603 – Кетеринг

Оценка (0)

8110603 – Кетеринг

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд (ЗБУТ);

 • съставяне и планиране на менюта, определяне на цените на предлаганите стоки и услуги

 • работа в кухня

 • разработване на кетърингови събития

План на обучение:

 • ЗБУТ

 • Чужд език по професията

 • Макроикономика

 • Икономика на фирмата

 • Стокознание на храните и напитките

 • Технологично обзавеждане за кетъринг

 • Технология на кулинарни изделия за кетъринг

 • Микробиология

 • Хигиена на храненето и хранително законодателство

 • Сервиране и барманство

 • Организиране и обслужване на кетърингово събитие

 • Отчитане на кетъринговата дейност

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com