6210601-Земеделец

6210601-Земеделец

Оценка (0)

6210601-Земеделец

След завършване на курса обучаемият научава: Състава, свойствата на почвата,типове почви Видовете обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата Видовете торове и определяне срока и начинът на внасянето им Подготовка на площите за напояване и начините на напояване Изискванията при подготовката на посевния и посадъчния материал, срока и начина на сеитба и засаждане Основните групи вредители по селскостопанските култури Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия Разпознаване основните групи вредители по селскостопанските култури Основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия Зоохигиенни изисквания Анатомичните и физиологичните особености на селскостопанските животни Екстериор, породи, продуктивност, размножаване и развъждане Видове фуражи, начини за обработването им Нормирано хранене Класификация на тракторите, стройство на ДВГ, системи на тракторите Класификация на селскстопанските машини, устройство и принципи на действие Първична преработка, начини на съхраняване Познаване на лични предпазни средстава и здравословни условия на труд

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com