5210901 – Заваряване

5210901 – Заваряване

Оценка (0)

5210901 – Заваряване

Придобилите квалификация по професията “Заварчик” могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на професиите от Националната класификация на професиите: 7212 “Заварчици и резачи на метали”.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Запознава се с техническата и технологичната документация за заваряване;

2. Разчита работни чертежи на детайли и при необходимост изработва скица на детайл;

3. Ползва технологична документация;

4. Проверява всички параметри, гарантиращи безопасна работа;

5. Запознава се с детайла и изискванията за неговото заваряване;

6. Регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение;

7. Избира подходящи добавъчни материали (електроди, заваръчна тел и др.);

8. Извършва почистване на шева (изчукване на шлака, ако е необходимо);

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com