4820401 – Електронна търговия

4820401 – Електронна търговия

Оценка (0)

4820401 – Електронна търговия

Курсът е предназначен за обучение по електронна търговия, електронен магазин, уебсайт, онлайн пазаруване, електронни търгове (аукциони), електронни борси, логистика, правила за откриване на електронен магазин.

В процеса на курса на обучение курсистите придобиват знания и практически умения за електронна търговия и използване на информационни технологии и системи за удовлетворяване нуждите на клиентите.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com