3450501 – Малък и среден бизнес

3450501 – Малък и среден бизнес

Оценка (0)

3450501 – Малък и среден бизнес

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

  • Организиране и контролиране на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на служебните си задължения

  • Координира информационния поток между ръководство и персонал

  • Събира данни и подготвя текущи специални и периодични справки и отчети

  • Проучва пазара и потребителското търсене

  • Осъществява рекламната политикана фирмата

  • Поддържа списък с необходими офис-консумативи и отговаря за осигуряването им

  • Организира работни срещи и посещения във фирмата

  • Осъществява бизнес комуникация на български и чужд език

  • Участва в отчитането на приходи и разходи, издава финансови документи

 План на обучение:

 

Здравословни и безопасни условия на труда

 Информационни технологии Основи на пазарната икономика Общи правила на трудово-правното законодателство Езиково обучение – английски език Бизнес комуникации Микроикономика

Макроикономика Обща теория на счетоводната отчетност Счетоводство на фирмата Фирмено и трудово право Маркетинг Обща теория на статистиката Икономика и организация на фирмата Мениджмънт Икономика и управление на фирмата Предприемачество и малък бизнес

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуалното обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com