Pothole repairs: a TfB team use a Jet Patcher to repair a damaged road surface
Виж повече

5820601 – Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

by admin

Професия: Пътен строител Специалност:  Строител на

Free 0 Lessons 0 Example Files