8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Оценка (0)
1

8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Начало на курса: 06.06.2017 г.

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация, Диплома на английски език

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

-         Организиране  и контролиране на  спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на хотелиерството и ресторантьорството

-         Организация на  цялостната производствено-търговска дейност на ресторантското заведение в съответствие с действащите нормативни документи;

-         Изработване на  подходящ график за работното време на персонала и осигурява изпълнението му;

-         Прилагане на  най-подходящите организационни форми на обслужване;

-         Посрещане, комуникация и настаняване на гостите на заведението

План на обучение:

 • ЗБУТ

 • Чужд език по професията

 • Професионална етика и поведение на гостите

 • Материалознание на хранителните продукти

 • Мениджмънт

 • Технологично обзавеждане

 • Технология на кулинарната продукция

 • Микробиология

 • Хигиена на храненето и хранително закoнoдателство

 • Сервиране и барманство

 • Сомелиерство

 • Отчитане на ресторантьорската дейност

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Обекти за производствена практика:

Кафе Бар DeNiro - Кв. Кючук Париж;

White Bar; Ресторант “Лайпциг”

No Sence; Fabric Bar

 

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955