Стартира прием на заявления по процедура “ Ваучери за заети лица“

Уважаеми курсисти,

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Заетите лица могат да подават своето заявление по електронен път, което може да изтеглите оттук, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната. Заявление на хартиен носител теглете оттук.

ЦПО „Протур-95“ е Доставчик на обучение и всички наши специалности може да разгледате в сайта ни. За подробна информация:Агенция по заетост.

Ваучери ще се издават до изчерпване на субсидиите. Навременното подаване и реакция от Ваша страна ще Ви осигури възможност за обучение по избран от Вас курс. Побързайте!

Консултираме относно начина на съфинансиране от 15 % съгласно условията на програмата.

За съдействие за избор на професия, както и при попълване и подаване на заявлението, моля, търсете ни нс телефони: 0898519392, 0895716712, 0879534173

Вашият коментар