napoo
Национална агенция за професионално образование и обучение www.navet.government.bg
napoo
Агенция по заетост www.az.government.bg

Оперативна програма за развитие на човешки ресурси www.ophrd.az.government.bg/management_oprh.asp

 

 

 

to_be_one_logo_travel_final_new

 

TOBEONE Travel е агенция за студентски и младежки пътувания, която организира програми за културен обмен Work & Travel и Seasonal Work (H2B) за студенти и младежи в САЩ и платени стажантски програми за Великобритания: http://tobeone.org/