Chef
Виж повече

811070 Готвач

by admin

Free0 Lessons0 Example Files
rabotnik servitior
Виж повече

811080 Сервитьор-барман

by admin

Free0 Lessons0 Example Files
restorantior
Виж повече

811060 Ресторантьор

by admin

Free0 Lessons0 Example Files
Eduardo (Eduardo Verástegui) and Divina (Daniella Alonso) in Columbia Pictures' PAUL BLART: MALL COP 2.
Виж повече

8110101 – Организация на хотелиерството

by admin

Професия: Хотелиер Специалност:  Организация в хотелиерството Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална,

Free0 Lessons0 Example Files
admin
Виж повече

8110201 – Организация на обслужването в хотелиерството

by admin

Професия: Администратор в хотел Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна,

Free0 Lessons0 Example Files
chambermaid
Виж повече

8110301 – Хотелиерство

by admin

Професия: Камериер Специалност: Хотелиерство Степен на професионална квалификация: първа Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ

Free0 Lessons0 Example Files
porter
Виж повече

8110401 – Хотелиерство

by admin

След завършване на професионалното обучение,обучаваният трябва да знае: оборудването в хотела и неговото предназначение; нормативната база свързана с дейността му;

Free0 Lessons0 Example Files
1
Виж повече

8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

by admin

Начало на курса: 01.02.2018 г. Професия: Ресторантьор Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Степен на професионална

Free0 Lessons0 Example Files
katering
Виж повече

8110603 – Кетеринг

by admin

Професия: Ресторантьор Специалност: Кетъринг Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ

Free0 Lessons0 Example Files